IEEE Magnetics Polska - strona gwna 


ODDZIAŁ MAGNETICS
POLSKIEJ SEKCJI IEEE

  
  Newsy ze świata magnetyzmu


Naukowcy z Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Technologii i rosyjskiego Skoltech-u potwierdzili występowanie nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego w wodorku aktynu AcH16. Temperatura krytyczna zawiera się w zakresie -69 do - 22 stopni Celsjusza przy ciśnieniu 1,5 miliona atmosfer.

Co ciekawe, naukowcy odkryli, że ​​pewne pierwiastki zdolne do tworzenia związków nadprzewodzących są ułożone w określony wzór w układzie okresowym. Pozwala to na bardziej ukierunkowane prowadzenie badań nad nowoczesnymi związkami nadprzewodnikowymi.

Więcej szczegółów w artykule: "Scientists discover a link between superconductivity and the periodic table".
(źródło: portal phys.org)

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 07.05.2018

Współcześnie produkowane magnesy trwałe bazują na związkach neodymu i samaru. Jednak poszukiwania związków o większych gęstościach energii nie ustają. O ciekawej propozycji, która może zrewolucjonizować rynek magnesów trwałych, w artykule Anne M Stark: "New magnet without the deficiencies of conventional samarium and neodymium magnets".
(źródło: portal phys.org)

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 22.03.2018

Nadprzewodnictwo materiałów o strukturze krystalicznej jest zjawiskiem stosunkowo powszechnym. Obserwowane jest w materiałach zbudowanych z czystych pierwiastków, materiałach domieszkowanych oraz materiałach o strukturze amorficznej. A jak jest z kwazikryształami? Czy mogą być one nadprzewodnikami?

O tym wszystkim w artykule K. Kamiya et al.: "Discovery of superconductivity in quasicrystal".
(źródło: portal nature.com)

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 09.02.2018

Na uniwersytecie The Florida State University uruchomiono nadprzewodnikowy magnes, za pomocą którego wytwarza się pola magnetyczne o natężeniu 32T. Jest to jeden z niewielu układów magnetycznych na świecie, który umożliwia wytwarzanie tak silnych pól magnetycznych.

Układ będzie wykorzystywany do badań w obszarze fizyki, chemii, biologii, zdrowia i przetwarzania energii. Szczegóły w artykule K. Coyne: "National MagLab's latest magnet snags world record, marks new era of scientific discovery".
(źródło: portal phys.org)

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 03.01.2018

Firmy kurierskie od lat niechętnie podejmują się transportu materiałów magnetycznych, w szczególności magnesów trwałych przesyłanych drogą lotniczą.

Dlaczego tak się dzieje? W jaki sposób klasyfikuje się w transporcie lotniczym przesyłki zawierające przedmioty będące źródłem pola magnetycznego? Co to są wymagania IATA?

O tym wszystkim w artykule A. Kozłowskiego: "Bezpieczny transport magnesów drogą lotniczą".
(źródło: informacja własna Autora)

Zapraszamy do lektury. Autorowi dziękujemy za informację.

Data wpisu: 13.11.2017

Zastosowanie magnetyzmu w konstrukcji bramek i układow logicznych od dawna spotykało się z zainteresowaniem naukowców i inżynierow. Powodem jest potencjalna wysoka częstotliwość pracy takich układów oraz idące za tym możliwości konstruowania superszybkich komputerów.

Prace nad takimi układami są bardzo zaawansowane - najnowsze doniesienia dotyczą możliwości konstruowania bramek i układów rekonfigurowalnych opartych na sprzężeniu spinowo - orbitalnym. Opis takich układów przedstawiono w artykule M. Kazemi: "An electrically reconfigurable logic gate intrinsically enabled by spin-orbit materials".
(źródło: portal nature.com)

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 15.10.2017

Badanie struktur magnetycznych, zwłaszcza na poziomie mikro- i nanoskalowym, jest procesem żmudnym i obarczonym dużą niepewnością pomiarową.

Dotychczas w badaniach strukturalnych wykorzystywano promieniowanie rentgenowskie "miękkie" (ale umożliwia ono badanie cienkich wartsw na poziomie 100-200nm) lub "twarde" (ale to z kolei powodowało niszczenie badanych próbek).

Szwajcarscy naukowcy opracowali nową technikę obrazowania bazując na magnetycznym dichroizmie kołowym. Dzięki temu można badać próbki na znacznych głębokościach przy dużej rozdzielczości.

Opis opracowanej metody pomiarowej przedstawiono w artykule w artykule T. Wogan: "Nanoscale imaging looks deep into magnetic materials".
(źródło: portal physicsworld.com)

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 21.08.2017

Odkrycie grafenu w 2004 wywołało lawinę badań nad materiałami cienkowarstwowymi. Przez kilkanaście lat opracowano technologie wytwarzania warstw półprzewodnikowych, izolacyjnych oraz nadprzewodnikowych o grubościach jednego atomu!

Jedną z nielicznych grup materiałów, które nie dawały się do tej pory ujarzmić były materiały magnetyczne.

Jednak i w tej kwestii nastąpił ostatnio duży przełom - udało się uzyskać magnesy bazujące na jodku chromu, których grubosć to jeden atom. Takie materiały są bardzo perspektywiczne a potencjalne obszary ich zastosowań to systemy magzaynowania danych oraz nowoczesne systemy komputerowe.

Relacja z badań znajduje się w artykule K. Bourzac: "Physicists have finally created a 2D magnet".
(źródło: portal nature.com)

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 19.07.2017

Drzwi domowej lodówki często są wykorzystywane jako mozaika wakacyjnych pamiątek, przyczepianych za pomocą magnesów.

Tytułowe pytanie, które na pierwszy rzut oka wydaje się kontrowersyjne, po bliższym zbadaniu tematu staje się ciekawym zagadnieniem naukowym. Z takiego założenia wyszli naukowcy z MIT, zadając pytanie: Czy takie magnesy mogą wspomagać proces chłodzenia? I to jeszcze bezprzewodowo?

Relacja z prowadzonych rozważań znajduje się w artykule J. Chu: "Refrigerator magnets - New theory predicts magnets may act as wireless cooling agents.".
(źródło: portal news.mit.edu)

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 23.06.2017

Rezultaty badań prowadzonych na pszczołach miodnych skłaniają do wniosku, że owady te posiadają zdolność wyczuwania pola magnetycznego i wykorzystują go do nawigacji. Tym samym pszczoły mogą zostać zaliczone do szerokiego grona zwierząt wykazujących percepcję magnetyczną.

Relacja z prowadzonych badań znajduje się w artykule "Bees and their magnetic superpower".
(źródło: portal physicsworld.com)

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 12.05.2017

Czy u ludzi występuje szósty zmysł? Część naukowców uważa, że jest to całkiem możlwe, szczególnie, że takim zmysłem wyróżniają się zwierzęta (np. żółwie, ptaki lub owady), które wykorzystują go w geonawigacji. Temat jest bez wątpienia kontrowersyjny, ale właśnie dzięki temu budzi duże zainteresowanie. Naukowcy z California Institute of Technology (Caltech) w Pasadenie po długich latach badań tego zjawiska u zwierząt rozpoczynają teraz badania nad wrażliwością ludzką na bodźce magnetyczne.

Relacja z prowadzonych badań znajduje się w artykule "Maverick scientist thinks he has discovered a magnetic sixth sense in humans".
(źródło: portal sciencemag.org)

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 10.03.2017

Czy jest możliwe sterowanie właściwościami magnetycznymi materiałów niemagnetycznych za pomocą pola elektrycznego?

Wyniki ostatnich badań, prowadzonych w Stanford University National Accelerator Laboratory, potwierdzają taką możliwość.

Właściwości magnetyczne mogą być zmieniane w materiałach niemagnetycznych pod wpływem precyzyjnie przyłożonego pola elektrycznego. Rozwiązanie takie jest od dawna poszukiwane przez naukowców, jako alternatywa dla istniejęcego zapisu magnetycznego stosowanego w dyskach twardych komputerów i innych nośnikach magnetycznych.

Relacja z przeprowadzonych badań znajduje się w artykule "Study uses an electric field to create magnetic properties in nonmagnetic material".
(źródło: portal phys.org)

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 25.01.2017

Nowoczesne badania materiałowe metali i nadprzewodników wymagają stosowania pól magnetycznych o dużych natężeniach indukcji.

Przez wiele lat wytwarzanie silnych pól magnetycznych, o indukcjach rzędu kilkunastu - kilkudziesięciu tesli, stanowiło poważne wyzwanie.

Wykorzystanie zaawansowanych układów magnetycznych umożliwia pokonanie tej bariery, czego dowodem jest niedawno uruchomiona instalacja w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu .

Dzięki zastosowaniu elektromagnesu dwucewkowego możliwe jest wytwarzanie pól impulsowych o indukcji do 60T - szczegóły na  "stronie internetowej Laboratorium".
(źródło: portal ml.pan.wroc.pl).

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 28.12.2016

Listopad bieżącego roku to miesiąc znacznie zwiększonej aktywności Słońca.

Strumienie silnie naładowanych cząstek oraz promieniowanie elektromagnetyczne zostały wyemitowane przez Słońce i rozprzestrzeniając się w  Układzie Słonecznym docierają do Ziemi.

Mass media przedstawiają różne scenariusze związane z tym zjawiskiem - od najczarnieszych (wizje całkowitej zagłady), przez umiarkowane (ryzyko zakłóceń w funkcjonowaniu systemów energetycznych i komunikacyjnych), aż po całkowicie pozytywne (możliwość obserwacji widowiskowych zorzy polarnych na obszarach odległych od biegunów).

W magazynie Science przedstawiono ciekawą dyskusję w tym temacie pod kątem wpływu burz słonecznych na osłabianie pola magnetycznego Ziemi - szczegóły na stronie "Solar storms can weaken Earth’s magnetic field".
(źródło: portal sciencemag.org, 31.10.2016).

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 23.11.2016

Materiały cienkowarstwowe od dawna budziły zainteresowanie naukowców ze względu na swoje nietypowe, a często wręcz nieprzewidywalne właściwości.

Naukowcy z MIT (Massachusetts Institute of Technology) od pewnego czasu badają materiały zwane izolatorami topologicznymi, w których wnętrze materiału zachowuje się jak izolator a powierzchnia jak bardzo dobry przewodnik. Przedmiotem badań są głównie selenek bizmutu (Bi2Se3) oraz siarczek europu (EuS).

Dotyczasowym problemem była konieczność pracy w niskich temperaturach, rzędu kilku - kilkunastu kelwinów. Naukowcy z MIT donoszą, że udało im się opracować izolatory topologiczne, które zachowują swoje właściwości również w temperaturach pokojowych, co z kolei otwiera możliwość zastosowania ich w nowoczesnych urządzeniach elektronicznych.

Szczegóły na stronie "Researchers find unexpected magnetic effect".
(źródło: portal mit.edu, 09.05.2016).

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 12.10.2016

Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe tlenków miedzi od dawna stanowiło zagadkę dla naukowców.

Wreszcie, po wielu latach badań wyłumaczenie tego zjawiska jest coraz bliżej.

Szczegóły na stronie "Scientists uncover origin of high-temperature superconductivity in copper-oxide compound".
(źródło: portal Phys.org, 17.08.2016)

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 01.09.2016

W jaki sposób należy transportować magnesy trwałe?

Zagadnienie wydaje się proste i niewarte analizy, jednak po jego bliższym zbadaniu sprawa nie jest taka banalna.

Kilka porad przedstawiono w artykule: S. Hsia "How to transport permanent magnets" (źródło: pengchenmagnets.blogspot.com, 15.08.2016).

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 20.08.2016

W jaki sposób powstaje pole magnetyczne we wnętrzu Słońca i innych gwiazd?

Naukowcy z NASA przeprowadzili nowatorskie badania, bazując na analizie promieniowania rentgenowskiego, wysyłanego przez gwiazdy.

Krótki zarys wyników przedstawiono w artykule: M. Porter, M. Watzke "Astronomers Gain New Insight into Magnetic Field Of Sun and Its Kin" (źródło: www.nasa.gov, 27.07.2016).

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 18.07.2016

Czy można wyprodukować magnesy bez udziału pierwiastków ziem rzadkich?

Naukowcy amerykańscy przedstawili ciekawe wyniki swoich prac, w ktorych udowadniają, że jest to całkiem możliwe.

Wyniki przeprowadzonych analiz przedstawiono w artykule: S. Busch "Rare-earth-free magnet made from cheap materials" (źródło: ElectronicsWeekly.com, 17.05.2016).

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 12.07.2016

Czy kształt magnesu trwałego powininen zależeć od materiału z jakiego został on wykonany?

Dokładna analiza zagadnienia pozwala wyciągnąć wnioski, że tak postawione pytanie nie jest pozbawione sensu.

Więcej szczegółów w artykule: S.R.Stuve "Why is the Shape of Permanent Magnets Important?" (źródło: portal Linkedin, 14.05.2016).

Zapraszamy do lektury.

Data wpisu: 08.07.2016