IEEE Magnetics Polska - strona gwna 


ODDZIAŁ MAGNETICS
POLSKIEJ SEKCJI IEEE

 

   Dlaczego IEEE?


  Członkostwo w ramach Oddziału IEEE Magnetics niesie ze sobą wiele korzyści.

  Część z nich, mająca wymiar bezpośrednio materialny, to:

  • bieżące informacje na temat konferencji naukowych oraz zniżki w opłatach,
  • dostęp do periodyku Transaction on IEEE Magnetics (miesięcznik),
  • dostęp do newsletterów: Spectrum IEEE (wersja elektroniczna), Potentials Magazine IEEE (wersja elektroniczna), IEEE Transactions on Magnetics (wersja drukowana), IEEE Nanotechnology Council (wersja elektroniczna), IEEE Sensors Council (wersja elektroniczna), IEEE Council on Superconductivity (wersja elektroniczna).

  Oprócz powyższych należy wymienić korzyści niematerialne, ale mające duży wpływ na rozwój zawodowy. Należą do nich:

  • możliwość nawiązywania kontaktów w ramach Oddziału z innymi specjalistami,
  • wymiana wiedzy i szkolenie z pierwszej ręki,
  • zacieśnianie współpracy między uczelniami a przemysłem,
  • promowanie własnych dokonań naukowych na forum krajowym i międzynarodowym,
  • promowanie polskiej myśli technicznej na forum międzynarodowym.

  Pełna procedura rejestracji członkostwa w IEEE jest przedstawiona na stronie Polskiej Sekcji IEEE.  Serdecznie zapraszamy!