IEEE Magnetics Polska - strona gwna 


ODDZIAŁ MAGNETICS
POLSKIEJ SEKCJI IEEE

 
  Aktualności


  Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na spotkanie Oddziału Magnetics, które odbędzie się 27 maja (czwartek) o godz. 14.00. Spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji.

  Planowany program spotkania jest następujący:

  • dr hab. inż. Z. Mikno (Instytut Spawalnictwa, Gliwice):
   Wysokowydajna technologia zgrzewania rezystancyjnego
  • mgr inż. K. Kubiczek (Politechnika Śląska, Gliwice):
   Modelowanie elektromagnetyczne transformatorów energetycznych w ramach projektu „Biotrafo” realizowanego w ramach mechanizmu MSCA-RISE programu Horyzont2020
  • mgr inż. M. Stebel (Politechnika Śląska, Gliwice):
   Modelowanie procesów cieplnych w transformatorze energetycznym chłodzonym olejami konwencjonalnymi i naturalnymi
  • mgr inż. P. Lasek (Politechnika Śląska, Gliwice):
   Pompy pola magnetycznego do nadprzewodników masywnych

 1. Dyskusja i wolne wnioski
Przewidywany czas spotkania: ok. 1.5h – 2.00h.

Spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji dostępnej pod linkiem.

Data wpisu: 17.05.2021

Szanowni Państwo,

Zakończyła się procedura wyborcza Zarządu Oddziału w Magnetics Chapter MAG33 - CH08338 (kadencja 2020-2021).

Wyniki wyborów są następujące:
- frekwencja wyborcza 60%,
- na Przewodniczącego Oddziału wybrany został Daniel Szary, ABB PG - 100% głosów poparcia,
- na Zastępcę Przewodniczącego Oddziału wybrany został Mariusz Stępień, Politechnika Śląska - 100% głosów poparcia,
- na Sekretarza Oddziału wybrany został Radosław Jeż, TechnipFMC - 100% głosów poparcia,
- na Skarbnika Oddziału wybrany został Michał Łazarczyk, TechnipFMC - 100% głosów poparcia.

W imieniu Komisji Nominującej gratuluję wyboru i życzę sukcesów w pracy na rzecz Oddziału Magnetics.

Przewodniczący Komisji Wyborczej,
dr inż. Maciej Kuniewski

Data wpisu: 10.02.2020

Szanowni Państwo,

W związku z końcem kadencji obecnych władz Oddziału Magnetics Polskiej Sekcji IEEE oraz potrzebą przeprowadzenia wyborów do Zarządu Oddziału zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika Oddziału.

Zgłoszenie, zgodę Kandydata oraz krótki życiorys Kandydata uprzejmie proszę przesyłać na adres: maciej.kuniewski@agh.edu.pl do dnia 26.01.2020.

Przewodniczący Komisji Wyborczej,
dr inż. Maciej Kuniewski

Data wpisu: 22.01.2020

Sprawozdanie z ostatniego spotkania w Krakowie znajduje się w zakładce Działalność Oddziału => Spotkania Oddziału.

Data wpisu: 10.10.2019

Z największą przyjemnością zapraszamy na spotkanie Oddziału w dniu 7 listopada 2019 w Krakowie.

Więcej szczegółów w zakładce Działalność Oddziału => Spotkania Oddziału.

Data wpisu: 04.10.2019

Z przyjemnością informujemy, że tegoroczna edycja konferencji "24th Soft Magnetic Materials Conference" SMM'19 w Poznaniu odbyła się pod auspicjami Polskiej Sekcji IEEE a nasz Oddział zaangażowany był w prace komitetu organizacyjnego. Współpraca odbyła się w ramach sponsoringu technicznego IEEE.

Konferencja zgromadziła specjalistów zajmujących się materiałami magnetycznymi oraz ich zastosowaniem. Oddział Magnetics reprezentowany był przez Zastępcę Przewodniczącego Oddziału dra hab. inż. Wojciecha Plutę z Politechniki Częstochowskiej. Jednym z zaproszonych prelegentów był członek naszego Oddziału prof. zw. dr hab. Maciej Krawczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej szczegółów na oficjalnej stronie konferencji.

Data wpisu: 30.09.2019

Z największą przyjemnością informujemy, że Oddział Magnetics otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 2000USD z IEEE Magnetics Society.

Jest to maksymalna kwota o jaką mogą ubiegać się Oddziały Magnetics z całego świata, więc jej przyznanie cieszy jeszcze bardziej.

Środki te przeznaczone będą na rozwój działalności Oddziału i zorganizowanie kolejnych spotkań.

Data wpisu: 05.04.2019

Z przyjemnością informujemy, że tegoroczna edycja konferencji "International Interdisciplinary PhD Workshop" IIPHDW 2018 w Świnoujściu odbyła się pod auspicjami Polskiej Sekcji IEEE a nasz Oddział zaangażowany był w prace komitetu organizacyjnego. Współpraca odbyła się w ramach sponsoringu technicznego IEEE.

Konferencja zgromadziła młodych specjalistów z różnych dziedzin współczesnej techniki (w szczególności elektrotechniki i magnetyzmu), którzy wymieniając się doświadczeniami oraz inspiracjami dosknalili umiejętności niezbędne w interdyscyplinarnych pracach badawczych.

Więcej szczegółów na oficjalnej stronie konferencji.

Data wpisu: 30.05.2018

W związku ze zmianami w polityce IEEE w zakresie ochrony danych osobowych strony internetowe Oddziałów zostały przeniesione na serwery IEEE (ewh.ieee.org). Dotychczasowy adres strony ieeemagnetics.pl pozostaje nadal aktualny.

Serdercznie zapraszamy do korzystania z oficjalnego serwisu Oddziału Magnetics.

Data wpisu: 23.05.2018

Z największą przyjemnością informujemy, że Oddział Magnetics otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 2000USD z IEEE Magnetics Society.

Jest to maksymalna kwota o jaką mogą ubiegać się Oddziały Magnetics z całego świata, więc jej przyznanie cieszy jeszcze bardziej.

Środki te przeznaczone będą na rozwój działalności Oddziału i zorganizowanie kolejnych spotkań.

Data wpisu: 15.05.2018

Z przyjemnością informujemy, że tegoroczna edycja konferencji "Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice - Innowacje szansą rozwoju gospodarki" i-MITEL2018 w Sulęcinie odbyła się pod auspicjami Polskiej Sekcji IEEE a nasz Oddział zaangażowany był w prace komitetu organizacyjnego. Współpraca odbyła się w ramach sponsoringu technicznego IEEE.

Konferencja zgromadziła spore grono specjalistów z zakresu jakości energii elektrycznej, elektromobilności, kompatybilności elektromagnetycznej EMC oraz energetyki odnawialnej.

Więcej szczegółów na oficjalnej stronie konferencji.

Data wpisu: 30.04.2018

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających w Oddziale Magnetics Polskiej Sekcji IEEE w kadencji 2018 - 2019 Zastępcą Przewodniczącego Oddziału został dr inż. Wojciech Pluta a Sekretarzem / Skarbnikiem Oddziału został dr inż. Mariusz Stępień.

Obaj Kandydaci uzyskali 100% poparcie wśród głosujących a frekwencja wyniosła 32% uprawnionych do głosowania.

Dr inż. Wojciech Pluta jest pracownikiem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych są materiały magnetyczne i technologie ich wytwarzania dla aplikacji pracujących w podwyższonej częstotliwości.

Dr inż. Mariusz Stępień jest pracownikiem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Głównym obszarem jego zainteresowań jest modelowanie komputerowe zjawisk elektromagnetycznych oraz technologie nadprzewodnikowe wysokotemperaturowe.

Data wpisu: 12.03.2018

Szanowni Państwo,

W związku z rozwojem Oddziału Magnetics do zarządu Oddziału powołane w najbliższym czasie zostaną osoby pełniące funkcję Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza/Skarbnika.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatów na te stanowiska w kadencji 2018-2019.

Zgłoszenie, zgodę Kandydata oraz krótki życiorys Kandydata uprzejmie proszę przesłać do Komisji Wyborczej do dnia 18.02.2018 r. Adres na który należy wysłać dokumenty przekazany został w osobnej korespondencji mailowej.

Przewodniczący Komisji Wyborczej,
dr inż. Maciej Kuniewski

Data wpisu: 12.02.2018

Szanowni Państwo

Niniejszym pragnę Państwu złożyć podziękowania za poparcie mojej kandydatury na Przewodniczącego Oddziału Magnetics. Państwa zaufanie, jakim zostałem ponownie obdarzony, stanowi dla mnie zobowiązanie i motywację do efektywnego działania na rzecz Oddziału.

Minione dwa lata upłynęły pod znakiem aktywnej działalności. Zorganizowano cztery spotkania naukowe oraz trzy spotkania z Distinguished Lecturer of IEEE Magnetic Society. W ramach sponsoringu technicznego IEEE nasz Oddział wspomagał organizację konferencji ELMECO 2017 oraz organizował specjalną sesję tematyczną „Materiały w energoelektronice” na konferencji SENE. Członkowie Oddziału byli aktywnie zaangażowani w organizację prestiżowej konferencji PM17 oraz międzynarodowego workshopu MagIC2017. Trzy osoby otrzymały tytuł „Senior Member of IEEE”. Dorobek ten był możliwy dzięki Państwa zaangażowaniu, za które pragnę serdecznie podziękować.

Kolejne dwa lata będą także aktywnym okresem, w któreym organizowane będą spotkania naukowe i wykłady Distinguished Lecturers. Chcemy promować polskie konferencje i workshopy naukowe. Dlatego zwracam się z prośbą o zgłaszanie inicjatyw naukowych z zakresu magnetyzmu, które są warte pokazania na forum międzynarodowym. Będziemy dążyć do promocji członków Oddziału na pozycję „Senior Member of IEEE”. Dzięki temu Oddział zyska potencjał do działalności na forum Magnetics Society.

Nakreślony plan wymaga elastyczności w pracach Oddziału i w związku z tym konieczne jest powołanie zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza/skarbnika.

Wyrażam przekonanie, że dzięki wspólnej pracy będziemy potwierdzać, że polski magnetyzm to mocny głos nauki.

Z wyrazami szacunku,
Radosław Jeż

Data wpisu: 19.01.2018

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Oddziału Magnetics Polskiej Sekcji IEEE w kadencji 2018 - 2019 został dr inż. Radosław Jeż.

Kandydat uzyskał 100% poparcie wśród głosujących a frekwencja wyniosła 42% uprawnionych do głosowania.

Na co dzień dr inż. Radosław Jeż jest pracownikiem Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB w Krakowie i zajmuje się projektowaniem komponentów pasywnych do różnych zastosowań energoelektronicznych (dławiki, transformatory, filtry pasywne, przetwornice wysokiej częstotliwości).

Data wpisu: 15.01.2018

Szanowni Państwo,

Z dniem 7 stycznia 2018 r. upływa kadencja Przewodniczącego Oddziału Magnetics Polskiej Sekcji IEEE. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatów na to stanowisko w kadencji 2018-2019.

Zgłoszenie, zgodę Kandydata oraz krótki życiorys Kandydata uprzejmie proszę przesłać do Komisji Wyborczej do dnia 24.12.2017 r. Adres na który należy wysłać dokumenty przekazany został w osobnej korespondencji mailowej.

Przewodniczący Komisji Wyborczej,
dr inż. Maciej Kuniewski

Data wpisu: 14.12.2017

Z przyjemnością informujemy, że tegoroczna edycja konferencji ELMECO w Nałęczowie odbyła się pod auspicjami Polskiej Sekcji IEEE a nasz Oddział zaangażowany był w prace komitetu organizacyjnego. Współpraca odbyła się w ramach sponsoringu technicznego IEEE.

Konferencja zgromadziła liczne grono specjalistów z zakresu elektromagnetyzmu, urządzeń elektromagnetycznych, ochrony środowiska przed wpływem pól elektromagnetycznych oraz nadprzewodnictwa. Wygłoszono i przedstawiono w formie posterów około 70 prac naukowych. Więcej szczegółów na oficjalnej stronie konferencji.

Data wpisu: 08.12.2016

Z największą przyjemnością informujemy, że na tegorocznej edycji konferencji "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2017" jedna z sesji tematycznych odbyła się pod auspicjami naszego Oddziału.

Sesja odbyła się pod tytułem "Materiały w energoelektronice" i omówiono na niej zagadnienia związane z problematyką doboru i modelowania materiałów pod kątem magnetycznym i cieplnym.

Powodem zaproszenia naszego Oddziału na konferencję jest coraz większy nacisk w obszarze energoelektroniki na nowoczesne i wysokosprawne obwody magnetyczne (dławiki filtracyjne, transformatory wysokiej częstotliwości).

Sesja była okazją do ciekawych dyskusji naukowych na styku energoelektroniki i materiałoznawstwa magnetycznego a Komitet Naukowy konferencji już wyraził zainteresowanie współpracą przy organizacji następnej edycji.

Data wpisu: 25.11.2017

Z największą przyjemnością zapraszamy na spotkanie Oddziału w dniu 26 października 2017 w Opolu.

Więcej szczegółów w zakładce Działalność Oddziału => Spotkania Oddziału).

Data wpisu: 24.09.2017

Z największą przyjemnością informujemy, że Komitet Edukacji IEEE Magnetics Society zaaprobował edycję Letniej Szkoły IEEE w roku 2018.

Program przewiduje organizację tygodniowych warsztatów dla około 100 studentów z całego świata, którzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach i sympozjach będą mogli zdobyć wiedzę na temat nowoczesnego magnetyzmu na najwyższym naukowym poziomie. IEEE w pełni pokrywa koszty tego przedsięwzięcia.

Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich o propagowanie idei IEEE Summer School wśród studentów i młodych adeptów nauki.

Dokładny termin i miejsce przyszłorocznej edycji zostaną podane w późniejszym terminie. Dokumentacja bieżącej oraz poprzednich edycji znajduje się na stronie internetowej.


Data wpisu: 25.07.2017

 Z największą przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu 5 czerwca 2017 w Krakowie odbędzie się wykład dra Hendrika Ohldaga pod tytułem: Ultrafast and Very Small: Discover Nanoscale Magnetism with Picosecond Time Resolution Using X-Rays.

 Doktor Hendrik Ohldag na co dzień jest pracownikiem Centrum Liniowego Akceleratora Stanforda (SLAC National Accelerator Laboratory) w Kaliforni, a w 2017 roku pełni funkcję Distinguished Lecturer of IEEE Magnetics Society (więcej informacji o działalności doktora pod linkiem).

 Wykład odbędzie się:

 • 5 czerwca (poniedziałek) godz. 14:00
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
  Kraków ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna ACMiN (II piętro)

 Wszystkich zainteresowanych tematem prelekcji, w imieniu Oddziału Magnetics, zachęcam do uczestnictwa.

Jednocześnie, ze względów organizacyjnych zwracam się do Państwa z prośbą o potwierdzenie chęci uczestnictwa w wykładzie. Streszczenie wykładu można znaleźć pod linkiem).

Data wpisu: 20.05.2017

Z największą przyjemnością informujemy, że Oddział Magnetics otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 2000USD z IEEE Magnetics Society.

Jest to maksymalna kwota o jaką mogą ubiegać się Oddziały Magnetics z całego świata, więc jej przyznanie cieszy jeszcze bardziej.

Środki te przeznaczone będą na rozwój działalności Oddziału i zorganizowanie kolejnych spotkań.

Data wpisu: 06.04.2017

Sprawozdanie z ostatniego spotkania w Krakowie znajduje się w zakładce Działalność Oddziału => Spotkania Oddziału.

Data wpisu: 24.03.2017

Z największą przyjemnością zapraszamy na spotkanie Oddziału w dniu 22 marca 2017 w Krakowie.

Więcej szczegółów w zakładce Działalność Oddziału => Spotkania Oddziału.

Data wpisu: 01.03.2017

 Z największą przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniach 09 - 10 marca 2017 w Polsce odbędzie się cykl wykładów profesora Michaela Ferle pod tytułem: Functionalized Hybrid Nanomagnets: New Materials for Innovations in Energy Storage and Medical Theranostics.

 Profesor Michael Ferle na co dzień jest pracownikiem Uniwersytetu w Duisburgu oraz Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, a w 2017 roku pełni funkcję Distinguished Lecturer of IEEE Magnetics Society (więcej informacji o działalności profesora pod linkiem).

 Wykłady profesora odbędą się wg harmonogramu:

 • 9 marca (czwartek) godz. 11:00
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
  Kraków ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna ACMiN (II piętro)

 • 10 marca (piątek) godz. 12:00
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Fizyki
  Poznań, ul. Umultowska 85, sala nr 16

 Wszystkich zainteresowanych tematem prelekcji, w imieniu Oddziału Magnetics, zachęcam do uczestnictwa.

Jednocześnie, ze względów organizacyjnych zwracam się do Państwa z prośbą o potwierdzenie chęci uczestnictwa w wyżej wymienionych spotkaniach.

Data wpisu: 14.02.2017

Szanowni Państwo,

 Niniejszym pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania za rok owocnej współpracy w ramach Oddziału Magnetics PS IEEE. Miniony rok był okresem rozwoju Oddziału, w którym wszyscy mamy swój udział.

 Cieszy fakt, że w ramach prac Oddziału odbyły się dwa spotkania naukowe. Uruchomiony został również oficjalny serwis internetowy ieeemagnetics.pl, w którym zamieszczane są informacje na temat prowadzonej działalności. Dzięki zaangażowaniu naszych członków nawiązany został kontakt z organizatorami konferencji „Physics of Magnetism” z Poznania oraz przyznana zniżka w opłacie konferencyjnej. Członkowie naszego Oddziału byli również zaangażowani w organizację wykładów prof. Teruo Ono z Kyoto, który w zeszłym roku pełnił funkcję Distinguished Lecturer of IEEE.

 Nowy rok to nowe cele. Jako Oddział planujemy zorganizować interesujące spotkania naukowe, a pierwsze z nich poświęcone będzie tematyce izolacji materiałów magnetycznych i odbędzie się wspólnie z Oddziałem DEIS. Będziemy również podejmować działania promocyjne w środowiskach akademickich, przemysłowych i studenckich. Jako Oddział będziemy również dążyć do promocji członków na pozycję Senior Members oraz uczestniczyć w organizacji wykładów przedstawicieli IEEE.

 W związku z powyższym, zachęcam serdecznie do uczestnictwa w pracach Oddziału. Jednocześnie, zwracam się do Państwa z prośbą o promocję IEEE w swoich środowiskach zawodowych – dzięki temu będziemy mogli kontynuować rozwój Oddziału, jako forum wymiany wiedzy i kompetencji.

Z wyrazami szacunku,
Radosław Jeż

Data wpisu: 12.01.2017

 W nawiązaniu do informacji o wykładach prof. Teruo Ono z Kyoto University, który w 2016 roku pełni funkcję Distinguished Lecturer of IEEE Magnetics Society, zamieszczamy szczegółowy harmonogram jego prelekcji.

Temat wykładu: Spin Dynamics in Inhomogeneously Magnetized Systems

Harmonogram wykładów:
 • 6 grudnia (wtorek) godz. 13:15
  Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
  Białystok, ul. Ciołkowskiego 1L, sala nr 2011

 • 7 grudnia (środa) godz. 10:00
  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Warszawa, al. Lotników 32/46, budynek I, sala 203 (II piętro)

 • 8 grudnia (czwartek) godz. 11:00
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
  Kraków ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna ACMiN (II piętro)

 • 9 grudnia (piątek) godz. 11:30
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Fizyki
  Poznań, ul. Umultowska 85, sala nr 16

 Wszystkich zainteresowanych tematem prelekcji zachęcamy do uczestnictwa.

Data wpisu: 02.12.2016

 Z największą przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniach 06 - 09 grudnia 2016 w Polsce odbędzie się cykl wykładów profesora Teruo Ono pod tytułem: Spin Dynamics in Inhomogeneously Magnetized Systems.

 Profesor Teruo Ono na co dzień pracuje w Kyoto University w Japoni a w 2016 roku pełni funkcję Distinguished Lecturer IEEE Magnetics Society (więcej informacji o działalności profesora pod linkiem).

 Wykłady profesora odbędą się wg harmonogramu:
 • 06 XII - Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku;
 • 07 XII - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
 • 08 XII - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;
 • 09 XII - Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy uprzejmie o kontakt, w celu przekazania szczegółowych informacji o godzinie i miejscu spotkania.

Data wpisu: 02.11.2016

Sprawozdanie ze spotkania znajduje się w zakładce Działalność Oddziału => Spotkania Oddziału.

Data wpisu: 30.10.2016

  Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na najbliższe spotkanie Oddziału, które odbędzie się 26 października o godz. 13:00 na terenie Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Bolesława Krzywoustego 2. (MAPA)

  Szczegółowy program spotkania umieszczony jest w zakładce Działalność Oddziału => Spotkania Oddziału.

Data wpisu: 16.10.2016

Z największą przyjemnością informujemy, że organizatorzy konferencji Physics of Magnetism, która odbędzie się w dniach 26-30.06.2017 w Poznaniu, zdecydowali o przyznaniu członkom IEEE zniżki w opłacie konferencyjnej w wysokości 5%.

Jako Oddział jesteśmy przekonani, że informacja ta spotka się z zainteresowaniem uczestników konferencji.

Więcej szczegółów na temat konferencji w dziale "Ciekawe konferencje".

Data wpisu: 11.10.2016

Z największą przyjemnością zapraszamy na spotkanie Oddziału w dniu 26 października 2016 w Gliwicach.

Więcej szczegółów w zakładce Działalność Oddziału => Spotkania Oddziału.

Data wpisu: 28.09.2016

Z największą przyjemnością informujemy, że uruchomiony został oficjalny serwis internetowy naszego Oddziału: ieeemagnetics.pl.

W serwisie znajdują się aktualne informacje dotyczące działalności Oddziału, nowości ze świata magnetyzmu oraz linki do interesujących konferencji.

Serdecznie zapraszamy do korzystanaia z serwisu.

Data wpisu: 04.09.2016

Z największą przyjemnością informujemy, że Oddział Magnetics otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 350USD z IEEE Magnetics Society.

Środki te przeznaczone będą na rozwój działalności Oddziału i zorganizowanie kolejnych spotkań.

Data wpisu: 01.06.2016

Sprawozdanie ze spotkania znajduje się w zakładce Działalność Oddziału => Spotkania Oddziału.

Data wpisu: 04.05.2016

Z największą przyjemnością zapraszamy na spotkanie Oddziału w dniu 27 kwietnia 2016 w Krakowie.

Więcej szczegółów w zakładce Działalność Oddziału => Spotkania Oddziału.

Data wpisu: 16.03.2016

Szanowni Państwo

Niniejszym pragnę Państwu złożyć podziękowania za poparcie mojej kandydatury na Przewodniczącego Oddziału Magnetics Chapter MAG33. Państwa zaufanie, jakim zostałem obdarzony, stanowi dla mnie zobowiązanie oraz motywację do efektywnego i wytężonego działania na rzecz Oddziału.

Jako członkowie Oddziału, stanowimy unikalną społeczność naukowców, reprezentujących zarówno czołowe ośrodki naukowe jak i przemysłowe ośrodki badawcze. Taka różnorodność umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń i poglądów na tematy pozostające w kręgu szeroko pojętego magnetyzmu.

Będę dążył do tego, aby Oddział stanowił forum wymiany doświadczeń, na którym poruszane są tematy dotyczące nowoczesnej nauki i przemysłu. Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o zainteresowanie i zaangażowanie. Oddział to nasze wspólne forum, na którym możemy wymieniać się doświadczeniem oraz możemy być widoczni w całej organizacji IEEE.

Obszar naszych zainteresowań naukych jest szeroki i dotyczy m.in.: technologii produkcji materiałów magnetycznych, zjawisk magnetycznych, precyzyjnych układów pomiarowych, przetworników magnetycznych, maszyn elektrycznych.

Wyrażam przekonanie, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu w działalność Oddziału, będziemy mogli potwierdzić, że polska nauka stanowi bardzo dobry inkubator, przyjazny rozwojowi różnorodnych obszarów naukowych, związanych z tematyką magnetyzmu.

Jestem otwarty na Państwa sugestie i opinie dotyczące rozwoju Oddziału.

Z wyrazami szacunku,
Radosław Jeż

Data wpisu: 09.01.2016

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonych wyborów nowym Przewodniczącym Oddziału Magnetics Polskiej Sekcji IEEE w kadencji 2016 - 2017 został dr inż. Radosław Jeż.

Kandydat uzyskał 100% poparcie wśród głosujących a frekwencja wyniosła 28% uprawnionych do głosowania.

Na co dzień dr inż. Radosław Jeż jest pracownikiem Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB w Krakowie i zajmuje się projektowaniem komponentów pasywnych do różnych zastosowań energoelektronicznych (dławiki, transformatory, filtry pasywne, przetwornice wysokiej częstotliwości).

Data wpisu: 07.01.2016