IEEE Magnetics Polska - strona gwna 


ODDZIAŁ MAGNETICS
POLSKIEJ SEKCJI IEEE

 
  Spotkania Oddziału


  Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na spotkanie Oddziału Magnetics w dniu 26 października (czwartek) o godz. 12:00 na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w Opolu, ul. Prószkowska 76. (MAPA)

  Spotkanie to poświęcone będzie zagadnieniom modelowania i analizy pola elektromagnetycznego za pomocą metod numerycznych.

  Program spotkania:
  1. Sesja wstępna
  • dr hab. inż. A. Waindok, prof. Pol. Op. (Politechnika Opolska):
   Opolska szkoła elektromagnetyzmu
  • dr inż. Radosław Jeż (ABB):
   Oddział Magnetics Polskiej Sekcji IEEE

  2. Sesja naukowa:
  • Wykładowca Katedry Elektrotechniki i Mechatroniki (Politechnika Opolska):
   Wykorzystanie obliczeń polowych do projektowania maszyn elektrycznych
  • przerwa kawowa
  • SYMKOM | ANSYS Channel Partner w Polsce (Warszawa):
   ANSYS – zaawansowane narzędzie do modelowania pól elektromagnetycznych

  3. Sesja pokazowo-prezentacyjna:
  • obiad
  • prezentacja wybranej bazy laboratoryjnej Politechniki Opolskiej
  • dyskusja i wolne wnioski
  Spotkanie zakończy się o godz. 17:00.

  Serdecznie zapraszamy!

Data wpisu: 24.09.2017

Poniżej zamieszczono sprawozdanie ze spotkania Oddziału w dniu 22 marca 2017 w Krakowie.

Sprawozdanie

Data wpisu: 24.03.2017

  Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na połączone spotkanie Oddziałów Magnetics oraz DEI (Dielectrics and Electrical Insulation), w dniu 22 marca o godz. 13:00 na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, pawilon B1. (MAPA)

  Spotkanie to poświęcone będzie zagadnieniom izolacji w materiałach magnetycznych oraz aktualnym trendom w technice izolacyjnej.

  Program spotkania:
  1. Sesja wstępna
  • dr inż. Maciej Kuniewski (AGH):
   AGH z daleka i bliska
  • dr inż. Maciej Kuniewski (AGH):
   Oddział DEI Polskiej Sekcji IEEE
  • dr inż. Radosław Jeż (ABB):
   Oddział Magnetics Polskiej Sekcji IEEE

  2. Sesja naukowa:
  • dr inż. Wojciech Pluta (Politechnika Częstochowska):
   Izolacja magnetowodów do pracy w podwyższonej częstotliwości
  • dr inż. Maciej Kuniewski (AGH):
   Materiały dielektryczne w wysokonapięciowych układach izolacyjnych

  3. Sesja pokazowo-prezentacyjna:
  • przerwa kawowa
  • prezentacja wybranej bazy laboratoryjnej AGH
  • dyskusja i wolne wnioski
  Spotkanie zakończy się o godz. 16:30.

  Serdecznie zapraszamy!

Data wpisu: 01.03.2017

Poniżej zamieszczono sprawozdanie ze spotkania Oddziału w dniu 26 października 2016 w Gliwicach.

Sprawozdanie

Data wpisu: 30.10.2016

  Z wielką przyjemnością przedstawiamy program spotkania Oddziału, które odbędzie się 26 października o godz. 13:00 na terenie Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Bolesława Krzywoustego 2. (MAPA)

  Program spotkania jest następujący:
 1. Prezentacja wstępna
  • dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl. (Politechnika Śląska):
   Wydział Elektryczny - historia i współczesność
  • dr inż. Radosław Jeż (ABB):
   Oddział Magnetics Polskiej Sekcji IEEE

 2. Sesja referatowa:
  • mgr inż. Jakub Grzegulski (Sigma Elektro sp. z o. o.):
   Projektowanie obwodów magnetycznych - okiem praktyka
  • dr inż. Krzysztof Bodzek (Politechnika Śląska):
   Hybrydowe (2D/3D) modelowanie strat mocy w transformatorze liniowym

 3. Sesja prezentacyjno - dyskusyjna
  • przerwa kawowa
  • prezentacja bazy laboratoryjnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej
  • dyskusja i wolne wnioski
  Spotkanie zakończy się o godzinie 16:30.

  Wyrażamy przekonanie, że spotkanie będzie znakomitą okazją do dyskusji naukowej między członkami Oddziału a pracownikami Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, zajmującymi się zagadnieniami magnetyzmu.

  Serdecznie zapraszamy!

Data wpisu: 16.10.2016

  Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na spotkanie Oddziału Magnetics, które odbędzie się 26 października (środa) o godz. 13.00 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Bolesława Krzywoustego 2.

  Będzie to znakomita okazja do spotkania się z naukowcami z Politechniki oraz do wymiany poglądów i doświadczeń naukowych.

  W programie spotkania przewidziano referat o działalności Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, referat o bieżącej działalności naszego Oddziału, dwa referaty naukowe tematycznie związane z magnetyzmem, prezentację bazy laboratoryjno-naukowej Wydziału Elektrycznego oraz dyskusję i wolne wnioski.

  Uszczegółowiony program zostanie przesłany w późniejszym terminie.

  Przewidywany czas spotkania: ok. 3.00h.

  Ze względów organizacyjnych zwracam się do Państwa z prośbą o potwierdzenie obecności na spotkaniu do dnia 14 października.

  Jestem przekonany, że spotkanie to będzie równie ciekawe i inspirujące jak poprzednie seminarium.

Data wpisu: 28.09.2016

Poniżej zamieszczono sprawozdanie ze spotkania Oddziału w dniu 27 kwietnia 2016 w Krakowie.

Sprawozdanie

Data wpisu: 06.05.2016

  Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na spotkanie Oddziału Magnetics, które odbędzie się 27 kwietnia (środa) o godz. 13.00 w Korporacyjnym Centrum Badawczym ABB w Krakowie, ul. Starowiślna 13A.

  Będzie to znakomita okazja do dyskusji naukowej między członkami Oddziału a pracownikami Centrum Badawczego zajmującymi się zagadnieniami magnetyzmu.
  Planowany program spotkania jest następujący:

 1. Prezentacja wstępna
  • dr inż. Radosław Jeż (Centrum Badawcze ABB):
   Dlaczego warto być członkiem IEEE MAG33?
  • dr inż. Radosław Jeż (Centrum Badawcze ABB):
   Prezentacja Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB w Polsce

 2. Sesja referatowa:
  • dr inż. Mariusz Stępień (Politechnika Śląska):
   Analiza stanów przejściowych w taśmach nadprzewodnikowych HTS
  • dr inż. Marcin Szewczyk (Centrum Badawcze ABB):
   Zastosowanie rdzeni magnetycznych do tłumienia wysokoczęstotliwościowych przepięć w rozdzielnicach typu GIS

 3. Prezentacja bazy laboratoryjnej Centrum Badawczego

 4. Dyskusja i wolne wnioski
Przewidywany czas spotkania: ok. 2.30h – 3.00h.

Data wpisu: 20.03.2016