IEEE Magnetics Polska - strona gwna 


ODDZIAŁ MAGNETICS
POLSKIEJ SEKCJI IEEE

  

   Działalność Oddziału


  Oddział Magnetics Polskiej Sekcji IEEE skupiony jest na promocji szeroko pojętego magnetyzmu wśród polskich naukowców i inżynierów.

  Działania podejmowane przez Oddział to organizowanie spotkań i seminariów, na których reprezentowane są środowiska akademickie i przemysłowe. Nasi członkowie aktywnie biorą udział w prestiżowych konferencjach naukowych a ich dorobek stanowi ważny głos polskiej nauki.

  Współpraca środowisk: akademickiego i przemysłowego stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz do integracji obu środowisk. Współpraca taka umożliwa ocenę tematyki nowoczesnego magnetyzmu pod różnym kątem, pozwalając określać trendy i perspektywy jego rozwoju.  Serdecznie zapraszamy!