IEEE Magnetics Polska - strona gwna 


ODDZIAŁ MAGNETICS
POLSKIEJ SEKCJI IEEE

 

   O nas


  Oddział Magnetics funkcjonuje w ramach struktury IEEE (największej na świecie organizacji skupiającej naukowców i inżynierów) w ramach Polskiej Sekcji.

  Ze względu na tematykę zainteresowań naukowych Oddział Magnetics należy również do Magnetics Society of IEEE.

  W naszym gronie skupiamy wybitnych polskich ekspertów z dziedziny szeroko pojętego magnetyzmu:

  • fizyka magnetyzmu,
  • wykorzystanie zjawisk magnetycznych w nośnikach informacji,
  • modelowanie zjawisk magnetycznych,
  • zastosowanie zjawisk magnetycznych w technice,
  • maszyny i urządzenia elektryczne dużej mocy,
  • układy magnetyczne wielkiej częstotliwości,
  • modelowanie maszyn elektrycznych,
  • zastosowanie magnetyzmu w medycynie.

  Współpraca w ramach Oddziału sprzyja wymianie wiedzy i zainteresowań naukowych, tworząc wyjątkowe forum zrzeszające przedstawicieli akademickiego i przemysłowego świata nauki.

Szerokie zainteresowania naukowe członków, doświadczenie, wiedza ekspercka oraz możliwość swobodnej wymiany poglądów i doświadczeń stanowią o tym, że Oddział Magnetics stanowi bardzo dobre miejsce do naukowych dyskusji.


Słowo o IEEE

  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) jest globalną organizacją typu non-profit, skupiającą specjalistów i profesjonalistów zajmujących się szeroko rozumianymi zagadnieniami elektrotechniki, elektroniki, elektromagnetyzmu i automatyki.

  Organizacja powstała w 1963 roku, jako konsolidacja dwóch instytucji: AIEE (American Institute of Electrical Engineers) oraz IRE (Institute of Radio Engineers). Obecnie IEEE skupia ok. 430 000 członków pochodzących ze 160 krajów.

  Działalność IEEE skupiona jest na propagowaniu wiedzy technicznej na najwyższym, światowym poziomie, a realizowana jest poprzez różne aktywności, np.:

  • ustalanie i opracowywanie norm i zaleceń dot. konstrukcji, pomiarów, protokołów komunikacyjnych,
  • integracja przedstawicieli środowiska akademickiego i przemysłowego, jako reprezentatywnego forum technicznego,
  • prowadzenie działalności naukowej (publikowanie recenzowanych prac naukowych o wysokim poziomie merytorycznym – ok. 30% światowej literatury naukowej opatrzona jest logiem IEEE),
  • organizowanie renomowanych konferencji o zasięgu międzynarodowym,
  • sponsorowanie spotkań naukowych,
  • organizowanie szkoleń i kursów prowadzonych przez specjalistów.

  Członkostwo i aktywna działalność w IEEE stanowią bardzo dobrą inwestycję w rozwój własnej kariery naukowej i zawodowej.


Słowo o Polskiej Sekcji IEEE

  Polska Sekcja została powołana do istnienia w 1972 roku. Jej powstanie było nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem dwóch bogatych w tradycje i osiągnięcia, skupiających polskich naukowców i inżynierów, organizacji krajowych: NOT-u (Naczelnej Organizacji Technicznej) i SEP-u (Stowarzyszenia Elektryków Polskich). Pierwszym przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE był prof. Adam K. Smoliński.

  Dziś Polska Sekcja IEEE to prężnie działająca organizacja, skupiająca ok. 1000 naukowców i inżynierów, zrzeszonych w 22 Oddziałach (Chapters). Aktywnie wspiera organizację prestiżowych konferencji naukowych w Polsce, angażuje się w prowadzenie spotkań, seminariów i kursów o specjalistycznej tematyce.

  Przynależność do Polskiej Sekcji IEEE umożliwia promocję własnych osiągnięć naukowych i zawodowych oraz stanowi doskonałą możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń na forum krajowym i zagranicznym.  Serdecznie zapraszamy!